İNSAN TÜRÜNÜN TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK HATA

IMG_3658.GIF

Pulitzer ödüllü evrim biyoloğu ve popüler bilim yazarı Jared Diamond‘un Discover dergisi Mayıs 1987 sayısında yer alan bu makalesi büyük ihtimalle yıllar sonra çok daha fazla önem kazanacak. Türkçe’ye hiç çevrilmemiş, bu nedenle İngilizce bilmeyenlerin de okuyabilmesi için ben çevirdim.

Dünya haritasına bakarsanız şu anda çöl olan yerlerin önemli bir kısmı uzak geçmişte yoğun şekilde tarım yapılan bölgeler. İnsan eliyle zorla yetiştirilen yabancı bitkilerin istilası ve tarım alanı açmak için yapılan orman katliamlarının sonucu. Bizi özellikle Ortadoğu ilgilendiriyor, çünkü tarımın icat edildiği yer. Ve her zaman dünyanın en karışık ve kavgalı bölgesi oldu. Makaleyi okuduğunuzda dinlerin, din savaşlarının ve daha pek çok toplumsal olgunun neden buradan ortaya çıktığını anlayacaksınız. Orijinal makaleye aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

http://discovermagazine.com/1987/may/02-the-worst-mistake-in-the-history-of-the-human-race

 

İnsan Türünün Tarihindeki En Büyük Hata

(The Worst Mistake In The History Of The Human Race)

Bilim, kendimiz hakkında sahip olduğumuz abartılı imajda tarih boyunca pek çok kez dramatik boyutta değişikliklere sebep oldu. Astronomi gösterdi ki dünyamız evrenin merkezi değil, aksine milyarlarca gök cisminden sadece bir tanesi. Biyolojiden öğrendik ki bedenimiz bu haliyle bir anda (damdan düşer gibi) yaratılmadı, milyonlarca tür ile birlikte evrimleşen canlı türlerinden sadece birisiydi. Şimdiyse arkeoloji bir kutsal inanışı daha yıkıyor: İnsanlığın son milyon yıllık tarihinin uzun bir ilerleme hikayesi olduğu inanışı. Özellikle de son bulgular, aslında daha iyi bir hayata ulaşmamızı amaçlayan tarıma geçiş kararımızın, bizi asla kurtulamadığımız  bir felakete sürüklediğini gösteriyor. Tarım ile birlikte varlığımızı lanetleyen büyük sosyal eşitsizlik, cinsiyet eşitsizliği, hastalıklar ve despotizmle tanıştık.

İlk başta bu yenilikçi yorumun karşısında olan kanıtlar günümüzde reddedilemez gibi görünebilir. Neredeyse her alanda orta çağ insanlarından daha ilerideyiz, onlar mağara adamlarından daha ilerideydi, mağara adamları da insansı primatlardan. Sadece avantajlarımıza bakalım. Tarihteki en çeşitli ve bol gıda kaynaklarına sahibiz, en iyi aletler ve malzeme bizim, çok daha uzun süre yaşıyoruz. Çoğumuz açlık ya da yırtıcı hayvan gibi tehlikelerden uzak. Enerjimizi petrol ve makinelerden sağlıyoruz, terleyerek değil. Günümüzde herhangi bir teknoloji karşıtı bile hayatını bir mağara adamı, orta çağ köylüsü ya da insansı maymun ile değişir miydi?

Geçmişimizin büyük kısmında avcılık ve toplayıcılık ile geçiniyorduk: Vahşi hayvanları avlıyor ve yabani meyve – sebzeleri topluyorduk. Filozofların geleneksel olarak nahoş, kaba ve kısa bir hayat olarak gördükleri bir hayat türü. Bu görüşe göre aç kalmamak için her gün nefes almaksızın yeni bir mücadele başlıyordu, çünkü  hiç bir besin yetiştirilmiyor ve çok azı saklanabiliyordu. Bu ‘zavallı’ durumdan kaçışımız sadece 10 bin yıl önce mümkün olmuştu, dünyanın değişik kısımlarında bitkiler ve hayvanlar evcilleştirilmeye başladığında. Tarım devrimi günümüze kadar geldi ve sadece az sayıda avcı & toplayıcı kabile kaldı.

Benim de yetiştiğim ilerlemeci (progressivist) bakış açısından bakıldığında “Neden avcı toplayıcı atalarımızın tamamına yakını tarıma geçiş yaptı?” sorusu saçma bir soru olarak gözükür. Elbette tarımı benimseyeceklerdi çünkü tarım, daha az emekle daha çok besin elde etmeyi sağlamanın verimli bir yoluydu. Ekilmiş tohumlar aynı boyutlardaki bir arazide dağınık olarak bulunan yabani kökler ve yemişlerden çok daha fazla mahsül veriyordu. Yemiş aramaktan ya da yabani hayvanları kovalamaktan yorgun düşmüş bir avcı toplayıcı topluluk hayal edin, bunların bir tarlayı ya da otlaktaki bir evcil koyun sürüsünü gördüğünde tarımın avantajlarını anlaması kaç milisaniye sürerdi?

Hatta ilerlemeci görüş, bir kaç bin yıl önce sanatın ortaya çıkmasını da tarımın faydalarından biri olarak anlatacak kadar ileriye gider. Mahsüller saklanabildiği için, ve bir meyveyi bahçeden toplamak yabanda aramaya göre daha az vakit aldığı için tarım bize avcı toplayıcıların asla sahip olmadığı boş zamanları vermişti bu görüşe göre. Böylece Parthenon’u inşa etmemizi ve B-Minör Ayin’i bestelememizi sağlayan tarımdı.

İlerlemeci görüş gerçekten iddialı gözükse de, ispatı aslında gerçekten zor. 10 bin yıl önce insanların hayatlarının avcı toplayıcılığı bırakıp tarıma geçerek iyileştiğini nasıl ispat edeceksiniz? Yakın zamanda, arkeologlar ilerlemeci görüşe (şaşırtıcı şekilde) hiç de uymayan sonuçlara dolaylı testler sonucunda ulaşmaya başladı. Dolaylı testlere bir örnek: Yirminci yüzyıl avcı toplayıcıları gerçekten de günümüz çiftçilerine göre daha mı kötü durumda? Örneğin dünyanın değişik bölgelerine yayılmış düzinelerce -sözde ilkel- gruplardan biri olan Kalahari Çalı adamları (Bushmen) hayatını bu şekilde devam ettirmekte. Gerçek öyle ki bunlar çiftçi çağdaşlarına göre çok daha fazla boş vakte sahipler, çok daha iyi uyuyabiliyorlar ve çiftçilikle geçinen komşularından çok daha az çalışıyorlar. Örneğin yemek edinmek için harcanan süre Çalı adamları için haftada 12 ila 19 saat,  Tanzanya’daki Hadza göçebe grubu için de 14 saatin altında. Bir Çalı adamına neden komşu kabile gibi tarım yapmadıkları sorulduğunda cevabı şu olmuştu: “Neden tarımla uğraşalım ki? Dünyada bu kadar çok mongongo cevizi varken.”

Çiftçiler pirinç ve patates gibi yüksek karbohidrat içeren besinlere yoğunlaşırken, günümüz avcı toplayıcılarının yabani meyve-sebze ve hayvani gıdalardan oluşan diyeti çok daha fazla protein ve çok daha dengeli bir besin karması oluşturmakta. Bir çalışmada Çalı adamlarının günlük besin alımında 2140 kalori ve 93 gram protein bulunduğu ortaya çıktı. Bu miktar onların beden ağırlığına göre önerilenden de daha fazlaydı. 75 türün üzerinde yabancı bitkiyle beslenebilen Çalı adamlarının, 1840 patates kıtlığında binlercesi hayatını kaybeden (tek bir gıdaya bağlı yaşadığı için, ç.n.) İrlandalı çiftçiler gibi açlığa mahkum olarak ölebileceklerini düşünmek neredeyse imkansız.

Sonuç olarak en azından hayatta kalan avcı toplayıcıların yaşamı hiç de nahoş ve tatsız değil, üstelik çiftçi komşularının onları en kötü topraklara sürmüş olmasına rağmen. Ancak günümüzün avcı toplayıcıları son binlerce yıldır çiftçi komşularıyla omuz omuza yaşadıkları için bize tarım öncesi gerçek koşullar hakkında sağlıklı bilgi veremez. İlerlemeci görüş uzak geçmiş hakkında kesin bir yargıda bulunuyor: “Tarıma geçtikten sonra ilkel insanların yaşam koşulları da iyileşti.” Arkeologlar bu geçişin tam olarak ne zaman olduğunu tarih öncesi atık alanlarındaki bitki kalıntılarını yabani olanlar ve yetiştirilmiş olanlar şeklinde ayrıştırarak tespit edebiliyor.

Tarih öncesi çöpleri üretenlerin sağlık durumu nasıl tahmin edilebilir, ve böylece ilerlemeci görüş doğrudan sınanabilir?  Bu soru ancak geçtiğimiz yıllarda yanıtlanabilir hale geldi. Paleopatoloji adlı bilim dalı sayesinde. Bu bilim dalı tarih öncesi beden kalıntılarındaki hastalık belirtilerini inceliyor.

Bazı şanslı durumlarda, paleopatologlar neredeyse günümüzdeki bir patolog kadar çalışma malzemesine sahip olabiliyor. Örneğin, arkeologlar Şili çöllerinde sağlık durumları otopsiyle belirlenebilecek kadar iyi durumda mumyalaşmış bedenler buldu (Discover, Ekim 1987). Ve Nevada’nın nemden uzak mağaralarında yaşamış Amerikan yerlilerinin atıkları bağırsak kurtlarının ve diğer parazitlerin tespitini mümkün kılacak kadar iyi durumdaydı.

Çoğunlukla yapılacak bir çalışma için tek kalıntı insanların iskeleti olur, ancak iskeletlerden de şaşırtıcı miktarda çıkarım yapılabilir. Öncelikle bir iskeletten sahibinin cinsiyeti, ağırlığı ve yaklaşık yaşı anlaşılabilir. Pek çok iskeletin bir arada bulunduğu ender durumlardaysa, hayat sigortası şirketlerinin yaptığı gibi yaşa bağlı ölüm riski tabloları hazırlanabilir. Paleopatologlar değişik yaşlardaki iskeletlere bakarak büyüme oranlarını hesaplayabilir, diş minesi hasarları için dişleri inceleyebilir (çocukluktaki beslenme bozukluğu göstergesi), anemi yüzünden kemiklerde kalan izlere bakabilir, tüberküloz ya da diğer hastalıkları tespit edebilir.

Paleopatologların iskeletlerden elde ettiği çıkarımlar arasında tarih boyunca insan boyundaki değişim öne çıkmakta. Yunanistan ve Türkiye’de buzul çağının sonlarından kalan iskeletlere bakıldığında erkekler için ortalama uzunluk cömert bir rakam olan 1,75 m ve kadınlar için de 1,65 m idi. Tarıma geçişle birlikte boylar dramatik şekilde kısaldı; M.Ö. 3000’e gelindiğinde erkekler için ortalama 1,60 m ve kadınlar için 1,52 m. Klasik dönemde boy uzunluğu hafif derecede arttı, ama günümüzde Yunanlılar ve Türkler hala uzak geçmişteki atalarının ortalama boy uzunluğuna erişmiş değil.

Paleopatolojinin diğer bulgularından birisi de Ohio ve Illinois nehir vadilerindeki Amerikan yerlisi iskeletlerinden elde edildi. Dickson Mounds adı verilen yerde arkeologlar yoğun darı tarımının sağlık durumuna etkisini gözleyebilecekleri M.S. 1150 civarından kalma 800’den fazla iskelete ulaştılar. Massachusetts Üniversitesi’nden George Armelagos ve meslektaşlarının çalışmaları bu erken tarımcıların yeni hayat tarzlarından dolayı ciddi bir bedel ödediklerini ortaya koydu. Kendilerinden önceki avcı toplayıcılarla kıyaslandığında gıda eksikliğinden kaynaklanan diş minesi hasarları %50, demir eksikliği kaynaklı anemi 4 kat, mikrobik hastalık nedenli kemik lezyonları 3 kat daha fazla gözleniyordu. Ayrıca ağır fiziksel çalışma kaynaklı omurga hasarları da yine sadece bu grupta gözleniyordu. Tarım öncesi toplumda ortalama yaş beklentisi 26 iken tarım sonrasında bu 19 yaşa iniyordu. Yani dengesiz ve yetersiz beslenme ile tarım kaynaklı mikrobik hastalıklar bu grubun hayatta kalmasını zorlaştırıyordu.

Kanıtlara bakıldığında bu Amerikan yerlisi gruplarının tarıma geçişi bir tercihten çok zorunluluktu. Çünkü sayıları hızlı bir şekilde artıyordu ve bu nüfusu doyurmak gerekiyordu. “Çoğu avcı toplayıcının mecbur kalıncaya kadar tarıma geçtiğini düşünmüyorum. Geçtiklerinde de miktarı kaliteye tercih ettiler.” diyor Tarımın Kökeninde Paleopatoloji adlı kitabı Armelagos ile birlikte yazan Mark Cohen: “10 yıl önce bu iddiamı pek kimse desteklemiyordu. Ama şimdi genel kabul gören, ve tartışma yaratan bir fikir haline geldi.”

Tarımın sağlığa kötü etki yaptığını anlatan en az üç grup neden var. İlk olarak, avcı toplayıcılar çok çeşitli beslenirken, erken dönem tarımcılar az sayıda nişastalı ekin türüyle idare ediyordu. Tarımcılar beslenmedeki kalite düşüşü karşılığında daha ucuz kaloriler elde ettiler (Bugün sadece 3 karbohidrat bazlı gıda — buğday, pirinç ve mısır — insan türünün kalori alımının büyük çoğunluğunu oluşturuyor ve üçü de yaşam için gerekli vitamin ya da amino asitler bakımından yetersiz). İki, tarımcılar az sayıda ekin türü ektiği için ekinlerden birisinde sorun çıkması durumunda açlık riskiyle karşı karşıya kalıyorlardı. Son olarak, tarım giderek daha kalabalıklaşan yerleşimleri teşvik ediyordu ve komşu yerleşimler arasındaki ticaret nedeniyle parazitler ve bulaşıcı hastalıklar yayılıyordu. Nüfus dağınık ve hareketli halde olduğunda salgınlar tutunamıyordu. Tüberküloz ve ishal tarımla birlikte yaygınlaştı, kızamık ve veba gibi salgınlar ise büyük şehirler ile birlikte.

Beslenme bozukluğu, açlık ve salgınlar dışında, tarım insanlık üzerine başka bir lanet daha getirdi: derin sınıf ayrımları. Avcı toplayıcılar yiyecek stoklamıyordu ya da çok az stokluyordu, konsantre besin yetiştirebilecekleri tarla ya da sürülere sahip değillerdi: günlük olarak avladıkları hayvanlara ya da topladıkları yabani besinlerle hayatlarını sürdürüyorlardı. İşte tam da bu yüzden sırtını diğerlerlerinden elde edilen bol miktarda besine dayayarak semirmiş kralları ya da sosyal parazitleri (ya da Türkiye’nin doğusunda bulunan ağa adlı toplumsal iltihapları) yoktu. Yalnızca tarımcı bir toplumda hastalıktan kırılan hasatçı kitlelerin sırtından geçinen sağlıklı ve hiç birşey üretmeyen elitler oluşabilirdi. Antik Yunan’daki Mycenae’de bulunan M.Ö. 1500 yılından kalma kemiklere bakıldığında, kraliyet mensuplarının sıradan halka göre daha sağlıklı ve daha iri yapılı oldukları gözleniyordu. Örneğin dişlerinde ortalama 6 çürük yerine 1 çürük bulunuyordu. Şili’de de benzer şekilde elitlerin iskeletleri sadece üzerlerindeki takılardan değil, kemiklerinde 4’te 1 oranında daha az lezyon görülmesiyle ayrışıyordu.

Beslenme ve sağlık durumu arasındaki benzer karşıtlıklar bugün küresel ölçekte gözleniyor. ABD gibi zengin ülkelerdeki insanlara avcı toplayıcılığın erdemlerini övmek gülünç olabilir. Fakat Amerikalılar da elittir, kötü sağlık koşullarına sahip zayıf beslenme düzeyindeki ülkelerden elde edilen petrol ve minerallere dayandığı için. Etyopya’da bir tarla işçisi olmakla Kalahari’de sağlıklı bir avcı toplayıcı olmak arasında seçim yapmak gerekse hangisi seçilirdi?

Tarım cinsiyetler arasındaki eşitsizliği de körüklemiş olabilir. Göçebe hayattaki bebeğini taşıma zorunluluğu da ortada kalmadığı için, tarlada daha fazla ele ihtiyaç olduğundan avcı toplayıcı hemcinslerine göre çok daha fazla doğum yapan tarım kadınının bu nedenle sağlığı da çok daha kötüleşiyordu. Örneğin yine Şili’deki mumyalarda kemik lezyonları kadın iskeletlerinde çok daha fazla görülüyordu.

Tarım toplumlarında sıklıkla kadın eziyet nesnesi olmuştur. Günümüzün Yeni Gine tarım toplumunda çoğu zaman kadınlar ağır meyve-sebze ve odun yükleri altında ezilirken erkekler elleri boş gezerler. Yeni Gine’de kuş gözlemi için bulunduğum bir sırada köylülere bazı yükleri havaalanından kampıma taşımaları için ödeme yapmayı önermiştim. Ağır pirinç çuvallarının bulunduğu erzağı öncelikle erkeklere dağıttık. Kampa ulaştıklarında en hafif yükleri erkekler taşırken en ağırlarını zorlukla kadınlar taşıyordu.

Sanatın oluşmasında boş vaktimiz olmasını sağladığı için tarımın etkisi olduğu iddiasına gelince, günümüzdeki avcı toplayıcılar en az tarımcılar kadar çok boş zamana sahipler. Boş vaktin bu kadar vurgulanmasının yanlış yönlendirici olduğunu düşünüyorum. Eğer isteselerdi, gorillerin kendi Parthenon’larını inşa edecek kadar boş vakitleri vardı. Tarım sonrası teknolojik gelişmeler yeni sanat türlerini ve eserleri saklama yöntemlerini ortaya çıkarmış olsa da, 15.000 yıl önce de avcı toplayıcılar tarafından muhteşem sanat eserleri üretiliyordu. Son yüz yılda bile Inuitler ve Kuzeybatı Amerikan yerlileri tarafından çok değerli sanat eserleri ortaya konulmaktaydı.

Böylece tarımın ilerlemesiyle elitler çok daha iyi duruma geldi, ama insanlığın büyük kısmının koşulları daha da kötüleşti. İlerlemeci görüşün iddia ettiği üzere tarımı bizim için iyi olduğundan dolayı benimsediğimizi kabul etmek yerine, yan etkilerine rağmen nasıl onun tuzağına düştüğümüzü sormamız gerekiyor.

Yanıtlardan biri “Güçlü olan haklıdır” deyişinin özüne iniyor. Tarım avcı toplayıcılığa göre çok daha fazla insanın yaşamasını destekleyebiliyor, daha düşük bir hayat kalitesinde olsa da. Avcı toplayıcıların ortalama nüfus yoğunluğu 10 mil karede 1 kişi iken, tarımcı topluluklarda bu rakam 100 katına ulaşıyor. Kısmen bunun nedeni bir ekili alanın aynı miktarda ormana göre çok daha fazla kişiyi besleyebilmesi. Ve kısmen, çünkü avcı toplayıcıların çocukları büyümeden yeni çocuk yapmaları imkansız. Tarımcı kadınların ise böyle bir kısıtlaması yok, iki yılda bir doğurabilirler.

Buzul çağının sonlarına doğru avcı toplayıcıların nüfusları arttıkça bir karar noktasına geldiler, ya tarımı seçerek büyüyen nüfusu besleyeceklerdi, ya da nüfus artışını bir şekilde sınırlandıracaklardı. Bazı gruplar lanetli etkilerini tahmin edemeden ilk çözümü seçti, yiyecek bollaşmasındaki geçici refah artışı tarafından baştan çıkarıldılar, ta ki nüfusları besin üretimiyle birlikte hızla artana kadar. Bunlar çok fazla ürediler ve bir süre sonra yollarına çıkan avcı toplayıcı kalmayı tercih eden grupları ya sürdüler ya da öldürdüler. Çünkü ne kadar kötü beslenmiş olsa da 100 tarımcı 1 sağlıklı avcı toplayıcıyı yenebilirdi. Avcı toplayıcıların hepsi hayat tarzlarını bıraktı denemez, ama tarımcıların istemedikleri arazilere kadar sürüldüler.

Tam bu noktada genel bir şikayeti hatırlamak gerekir; arkeolojinin bir lüks olduğu, uzak geçmişle ilgilendiği ve bugün için hiç bir ders çıkarmadığı şikayeti. Tarımın yükseliş dönemi üzerine çalışan arkeologlar insanlık tarihindeki en büyük hatayı yaptığımız kritik dönemi yeniden inşa ettiler. Ya nüfus artışını sınırlayacaktık, ya da tarım yaparak besin üretimini arttıracaktık. İkinci yolu seçtik; açlık, savaş ve despotizmle son bulduk.

Avcı toplayıcılar insanlık tarihindeki en uzun süreli ve en başarılı hayat tarzını sürdürdü. Şu anda aksine, tarımın bizi sürüklediği karmaşık sorunlarla uğraşıyoruz ve bunları çözeceğimiz meçhul. Benim dünyayı ziyaret eden bir uzaylı olduğumu ve arkadaşlarıma insanlık tarihini anlattığımı düşünün. Her bir saatin 100 bin yılı temsil ettiği 24 saatlik bir gün ile anlatıyorum. İnsanlık tarihi 24 saat önce geceyarısı başladı ve şu anda bir günün sonundayız. Neredeyse bütün günü avcı toplayıcı olarak yaşadık, ve tam saat 23.54’te tarım yapmaya başladık. İkinci geceyarımız yaklaştığında, kıtlıktan kurtulamayan köylülerin yoklukları hepimizi yutacak mı? Yoksa kendini bizden saklayan tarımın gösterişli yüzünün arkasındaki baştan çıkarıcı kutsal meyvelerini bir şekilde elde edecek miyiz?

 

 

 

 

 

İNSAN TÜRÜNÜN TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK HATA” üzerine 45 yorum

 1. Geri bildirim: İnsanlık tarihinin en büyük hatası: Tarım Devrimi | Ekonomi ve çevre
 2. Son bir kaç günde yazı Facebook’tan yüksek miktarda trafik alıyor, bu nedenle bir ek yapmak isterim. Jared Diamond daha sonra bu makalesine Üçüncü Şempanze / The Third Chimpanzee isimli kitabında genişletilmiş haliyle yer verdi. Eğer okumadıysanız bu kitabı da almanızı öneririm. Bu arada Facebook’ta hangi grupta ya da sayfada paylaşıldığını yazarsanız ben de gruba katılacağım, site yöneticisi ziyaretlerin hangi grup sayfasından yönlendiğini göstermiyor.

  Liked by 4 people

  • Çok değerli bir yazıydı, keyifle okudum. Çeviri için emeğine sağlık.
   Bu yazıyı okuduktan sonra, aklımda ve kalbimde kalanlarla, 2-3 dk düşüncelerde ve duygularda gezindikten sonra aklıma bir olgu ve onunla ilgili bir soru geldi:
   Tarım sonrası ortaya çıkan tek tanrılı dinlerin hepsinde kıyamet olgusu var. Bu kıyamet imgesi, seçtiğimiz tekin olmayan yolun sonunu sezgisel olarak idrak etmemizi mi simgeliyor diye soruyorum kendime?
   ( not : avcı toplayıcı ya da ‘ilkel’ diye tabir edebileceğimiz tarımla uğraşmamış hiç bir toplumda kıyamet yok)

   Liked by 2 people

   • Övgünüz için teşekkür ederim.

    Gerçekten de o topluluklarda kıyamet kavramı yok, çünkü herşeyden önce kendilerini abartmıyorlar. Doğanın sadece bir parçası olduklarını biliyorlar. Tarım sonrası refahı arttıkça kendi varlığını daha da önemseyen, kendini önemsedikçe ölümden ödü kopan, ödü koptuğu için “mutlaka sonrası olmalı” saplantısıyla hareket eden bir sapiens türü oluşmuş. Sonlar ve “büyük son”, kutsallaştırılmış, kaçınılmaz hale gelmiş.

    Liked by 1 kişi

   • Tarım öncesi toplumlarda din olmadığını düşünmek dini Budizm gibi insanoğlunun uydurduğu din perspektifinden değerlendirenler içindir. Tek tanrılı dinler tarım sonrası değil Âdem’in yaratılışı ile başlamıştır. Dindarlar hangi nesil Âdem’in soyundan gelirse gelsin din kavramının başlangıçtan beri olduğunu bilirler. Bütün bu alem insanlar tarım yapsın, tüketici olsun, ölsün, toprak olsun diye yaratılmadı. Neticeye bağlanmayan her şey abestir. Kıyamet varlık aleminin neticeye bağlanmasıdır. Termodinamiğin İkinci Kanunu ya da diğer adıyla Entropi Kanunu da bunu söylemiyor mu?…

    Beğen

   • Göbeklitepedeki arkeolojik bulgular gösterdi ki, din tarım toplumuna geçişten sonra oluşmuştur kabulü yanlış. Göbeklitepedekiler m.ö 10 binden öncesine tekabül ediyor. Avcı toplumdular ve tapınakları vardı. ölümden sonra hayata yani yeniden dirilişe inanıyordular. Kıyamet vs. spesifik bir konu. Eldeki verilerle bunu değerlendirmek zor ama ortaya çıkan şey en azından ölüm sonrası hayata inanıyorlardı. Dolayısıyla kozmik bir sona da inanıyor olabilirler.

    Beğen

   • Bir yorumcu Göbeklitepe tarımdan öncedir, öyleyse din tarımdan öncedir demiş. Yanlış. Bir kaç google aramasıyla bu yapıların tarım devrimi başladıktan sonra yapıldığı anlaşılır. Tarımın başlangıcı 14 ila 12 bin yıl öncedir. Bu arada Göbeklitepe’nin din ile bağlantısı da tartışmalıdır.

    Liked by 1 kişi

  • Tufek mikrop celik kitabinda da benzer konular islenmemis miydi? Ama diger kitabi bilmiyordum onu da okumaliyim demekki. benim karsima yeni cikti yaziniz. ceviri icin tesekkur etmek isterim gec de olsa:)

   Liked by 1 kişi

  • Merhaba, çok teşekkürler. Milliyet.com.tr’deki nişasta bazlı şeker haberini paylaştığınız gibi metni kopyalamaksızın bu yazının linkini sayfanızda paylaşabilirsiniz. Sevgiler

   Beğen

 3. Çok güzel bir yazıyı akıcı bir şekilde çevirmişsiniz. Emeğinize sağlık. Bu yazıyı okuduktan sonra şunu diyebilir miyiz ? Kalite yerine miktarı seçtik tarıma başladık, günümüzde de yine kalite yerine miktarı seçip GDO ve Hormonlu ürünler ile daha fazla ürün almaya çalışıyoruz. Bakalım bu tercihimizin gelecekteki sonuçları neler olacak ?

  Eren Evren
  http://www.gezelimgorelimbilelim.com

  Beğen

 4. Off demek yetersiz… Dünya BUZUL çağından çıkalı çok olmamıştır. Yaklaşık MÖ. 14,000… Tarım, buzul çağı sonrası bulunduğuna göre, yazara göre dünyanın 15 bin yıl gibi çok kısa bir sürede çölleştiğini söylemek mümkün…

  Hayır !..

  Devasa çöllerin ve mevcut çöllerin oluşumu jeolojik ciddi araştırmalara göre PANGEA kıta oluşumuyla ilgidir. Şöyleki ; kıtalar sürekli hareket halindedir, bazen birleşirler ve tek parça halini alırlar. Son birleşik kıta bundan 250 milyon önce oluşmuştur. Bu devasa kıtanın denizden uzaklaşan göbek kısımları ekolojik faktörlerle zaman içinde çölleşmiştir.

  En basit doğrulaması ise, PETROLdür. Petrolün, dev ağaçlı ormanların karbonlaşmasıyla yüzbinlerce yılda oluştuğu bilinir.

  Yani 15 bin yılda petrol oluşmaz… Böylece yazarın eğrileteme yaptığı gibi herhangi bir çölün insan eliyle çölleştiği iddiası tamamen yalandır.

  Tabii bundan binlerce yıl sonra bugünün teknolojik insanı ve artan nüfus dünyayı bir çöle çevirecektir. Bundan hiç şüphem yok.

  Beğen

 5. “Çoğu insan avcılığa ve toplayıcılığa dayalı çok fazla çaba gerektirmeyen geçimlik bir yaşam biçimini tatmin edici bulmuş olsa gerekti. Teknolojik yenilikler bile mutlaka tarımsal üretimin artmasına yol açmaz. Aslına bakılırsa, çelik baltanın gelişi Avustralyalı Aborjin halkı arasında daha yoğun bir üretime değil, daha fazla uykuya yol açtı; çünkü geçimlik ihtiyaçların daha kolay karşılanmasını sağlarken daha fazla çalışmak için çok az teşvik sunuyordu” – MÖ 9.600 –

  Ulusların Düşüşü, James Robinson, Daron Acemoğlu

  Liked by 2 people

 6. Değerli araştırma ve yazı için teşekkür ederim. Çevirisi ile bizlere bu makaleyi ulaştırdığınız için de ayrıca teşekkürü borç bilirim

  Liked by 1 kişi

 7. Tarımın insanların kendilerini zihinsel kafeslerine kapatmak için yardımcı olmuş bir araç olduğunu daha önce düşünmemiştim, yazıyı okuduktan sonra biraz düşünüp yorumları okudum ve fark ettim ki tarım nasıl bu durdurulamayan nüfus artışını, sınıf ayrımcılığını vb. olumsuz etkenleri insanların hayatına takdim ettiyse, sonumuzu da yine o getirecek. GDO ve diğer insan sağlığına zararlı gıdaların çağımızın vebası olan kanser hastalığıyla olan paralel ilişkisini bilmeyen yok ancak zehri zehir yapan dozudur ve bu artışı sağlayacak olan kitle, tüketen kitle ile kıyaslandığında korkutucu derecede azdır.

  Liked by 1 kişi

 8. Çöllerin oluşum yüksek basınç alanları ile ilgilidir, dünya haritasına bakıldığında çöllerin hem kuzey hem de güney yarımkürede aynı enlem üzerinde yer aldığını görebilirsiniz. ekvatorda ısınan hava 23 derece 27 dakika kuzey ve güney enlemlerde alçalır ve yüksek basınç alanları oluşturur.çöllerin oluşmasının nedeni budur.

  Liked by 1 kişi

  • Evet, bahsettiğiniz mekanizma dışında yağmur gölgesi denen olay ve soğuk okyanus akıntıları nedeniye de çöller oluşmuş. Yazıda zaten dünyanın üçte birini oluşturan çöllerin tamamının insan eliyle oluştuğu gibi mantıksız bir iddia mevcut değil. Ancak gerek BM gerek diğer kurumlarca yayınlanan raporlara göre dünya çöllerinin önemli bir kısmı da insan tarafından oluşturulmuş ve oluşturulmakta. Şu anda her yıl ortalama 14 ila 16 milyon hektar alan bilinçsiz yapılan tarım nedeniyle çölleşmekte. Mevcut çöller de bu uygulamalar nedeniyle genişleyebiliyor. Böyle bir arama yaparak tarımın çölleşmeye nasıl neden olduğuyla ilgili raporlara ulaşabilirsiniz: http://www.google.com.tr/search?q=agriculture+desertification

   Liked by 1 kişi

 9. İlerlemeci görüş dediğiniz yaklaşım sanıyorum evrimci tarih yaklaşımıydı ve çoğunlukla determinizm ile yakından ilişkilidir. Ancak şu hangi yaklaşımın çerçevesinden bakarsanız yine de değişmeyen bir gerçektir. Tarıma geçiş ve sonrasında sanayi devrimi ile birlikte 20-30 olan ortalama insan ömrü günümüzde 60-70 düzeyine gelmiştir. Bu veriden yola çıkarak insanoğlu”insansoyu(feminist arkadaşlar bu kelimeden devam etsinler)” ölümden yıllarca uzaklaşmayı ne kadar “yoz” bir hayat sürüyor olsa dahi başarabilmiş ve evrimsel açıdan “daha çok” hayatta kalabilecek duruma getirebilmiştir kendisini. Kendimce tartıştığım ve tartışılmasının yerinde olacağını düşündüğüm başlık ve soru ise insanoğlu tarihi boyunca yapıp etmeleri ile ömrünü uzatabilmeyi gerçekten başardı mı yoksa yalnızca yaşlılığını mı uzatabildi?

  Beğen

 10. İlgi duyarak okudum. Yakın geleceğe dair olumsuzluk dahlinde olasılıklara daha anlaşılabilir önermeleri sunmamıza ışık tutacağını düşünüyorum. Yazıyı/makaleyi bu bütünlükte algılarsak olası sona nasıl müdahil olunabilir sorusuna samimi cevapları bulabiliriz.
  Bu nedenle iki başlıkta yoğunlaşmak gerekli.
  1- Doğaya bağımlılığı toprağa bağımlılık olarak sınırlı sınırlı/teslimiyetçi bir yaklaşımdır. Oysa doğaya uyum doğru bir yaklaşımdır. Hiç bir canlı kullanım/edinim yetisine insan kadar sahip değildir. Bu yetinin uyum esas alınmadan kullanımı üstenci kimliği hakim kılar paylaşımcı kimliği öldürür.
  2- Çok değil 150 yıl öncesine kadar insan nüfusu yaklaşık 800 milyon civarında iken insan populasyonda son 50 yılda istilacı tür özelliği/kimliğe dönüşmüştür. Hal böyle olunca kaynaklarda olağan üstü azalmaya karşılık bugün 7 milyar üstünde sistem/kapitalizm tetiklemesi bağlamında tüketim kültürü yoksunu insan kaynakları yağmalama sürecine çekilmiştir.
  Süreç bilim ve teknolojinin insana tanıdığı ayrıcalık dahlinde “yamyam”kendi türünü tüketmesi kaçınılmazdır.

  Liked by 1 kişi

 11. Geri bildirim: İnsan Türünün Tarihindeki En Büyük Hata • Webojin
 12. https://m.facebook.com/profile.php?id=1584342165175887
  Bağlantınız sayfamızda paylaşıldı. Yeni bi sayfa olduğumuz için takibinizi rica ediyoruz.
  Ayrıca;
  Tarım toplumuna geçişle “Elitik” sınıfın oluşması tarımsal alanlarda gelişen iş bölümüne bağlı
  Ekiciler
  Biçiciler
  Toplayıcılar
  Kurutucular
  Stokçular gibi
  1- Ekim ve biçim tarihlerini GÖĞE (yıldızlara) bakarak söyleyenler ekibi ki daha sonra GÖKTEN HABER GETİREN DİN ADAMLARI olarak tanıyacağız
  2- Stokçular gibi hem ürünün en kaliteli tarafını hemde ürünün gizli stoğunu tutanlar, onların yakınları, akrabaları vs
  Olarak sıralanmıştır.
  Burda temel sorun
  Avcı – Toplayıcı dönemde doğada iyi geçinilmesi gereken bir mistik güç olduğu düşünülürken (şimşek çakması, yanardağ püskürmesi gibi)
  Tarım toplumda tapılması ve korkulması gerekilen büyük bir yaratıcı felsefesi oluşmuştur.
  Yaratıcı ve emirlerini duyurmak da aslında yıldızlara bakarak mevsimleti ve ekim / hasat tarihini belirleyen Elitik Zümrenin işine gelmiştir.

  Liked by 1 kişi

 13. Reblogged this on Caner GAYRETLİ and commented:
  Tarımın yükseliş dönemi üzerine çalışan arkeologlar insanlık tarihindeki en büyük hatayı yaptığımız kritik dönemi yeniden inşa ettiler. Ya nüfus artışını sınırlayacaktık, ya da tarım yaparak besin üretimini arttıracaktık. İkinci yolu seçtik; açlık, savaş ve despotizmle son bulduk.

  Beğen

 14. Av tüfeğimi alıp avcılığa başlamam zor bir iş.Yaşım 78.Yan
  lız hem tarımı hem de avcılığı sürdürmek de imkan dahilindedir.Beslenmeye gelince :Şu anda çok kötü besleniyoruz.Tarımı suni ilaçlarla bozduk.70 sene evvelki gıdaları özlüyorum.Hepsi ortadan kalktı.Daha akıllı bir gelecek nesil diliyorum.

  Liked by 1 kişi

 15. Cennetten kovulmak. Makaleyi yazan kişi olaylari sadece besin ve sosyolojik sıkıntılar boyutunda ele almış, ama bir de psikolojik boyutu var. Kalahari yerlisi icin hayat heyecan ve surprizlerle dolu, ucunda ölüm tehlikesi olan sporların tutku yapmasi da buna bağlıdır aslında. Diğer taraftan etiyopya tarım işçisi icin tek tatmin karın toklugu. Modern insanın sıkıntısi da bu zaten, genlerine uygun hayatı yasamamak ve kocaman kafa ve beyni yüzünden her seye kafa yorup mutsuz olmak. Elmayı yemenin bedeli de bu olsa gerek…

  Beğen

 16. Insan nufusunu sinirlamak mantikli olmakla birlikte maalesef mumkun degildir. Bunun sonucu olarak savas, siddet sosyolojik anlamda normaldir. Toprak, guc ve kaynaklara ulasim icin savas herhangi bir kisve altinda her zaman olacaktir. Insanligin yok olusu, var olusuyla baslamistir.

  Beğen

 17. Geri bildirim: KİTAP ÖZETİ VE İNCELEMESİ: SAPIENS / YUVAL NOAH HARARİ | KUTADGU BİLİG
 18. “İstençci” bir bakış açısı ile yazılmış olmasının dışında, a’dan, z’ye doğru; insanoğlunun zorda kalmadıkça, kendisinde bir değişim yaptığı vaki mi? Kim, Altın Çağ’dan çıkmak ister? Az bile yazmış; bir solak olarak, yanallığın, tarım toplumunun ürünü olduğunu düşünüyorum; biz, solaklar az çekmedik, bu köylü dünyadan. Ruhlarımızda, yaptığı tahribat da cabası; hile, desise, sinsilik… Giderek tahribatı hızlanarak artıyor. Gerçi çalışmayı, o öğretti bize; her ne kadar biz en büyük buluşları, tembelliği düşleyerek yaptıysak da. İnsanoğlunun, yolları taşlı; vakti kerahatte, bizim “devrim” üzere söylediğimiz gibi…
  Üstad, “lanet” diyor; adamın biri ise, “illet” demişti.. http://www.mulkiyeistanbul.org/?action=kose&yazar=17&id=85
  *** ve***
  http://www.mulkiyeistanbul.org/?action=kose&yazar=17

  Beğen

 19. Geri bildirim: Pokemon GO: Katı Olan Her Şey Kodlanıyor | Brand Talks | Burada Markalar Konuşur!
 20. Geri bildirim: CEMAL MAYMUNSOY | KUTADGU BİLİG
 21. Geri bildirim: İnsan Türünün Tarihindeki En Büyük Hata – AgTechTR
 22. Cok guzel bir yazi, ceviri ve paylasim icin cok tesekkurler! Bir suredir eski yasam bicimimizin avantajlari ve tarim sonrasi gelen modern yasamin getirdigi sorunlar uzerine bir seyler okumak istiyordum, cuk oturdu. Hatta Jared Diamond’in bu konuda yazdigi kitaplari oldugunu ogrendim, o kitaplara da bir goz atacagim. Kendi adini Guns, Germs & Steel ile duymustum, ancak bu konulara degindigini bilmiyordum.

  Liked by 1 kişi

 23. Çeviri için vakit ayırarak bu değerli yazıyı bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederim. Okumaktan çok keyif aldım. Yazılarınızın devamının da bu tonda olması dileğiyle iyi bloglar…

  Popüler Tarım adlı web sitemizde tarıma dair “sadece” bilimsel makaleler yer almaktadır. Tarıma ve bilime gönül veren kişilerden oluşan editör arkadaşlar ile sitede yazılar paylaşmaktayız. İlgilenen arkadaşları bekliyoruz. Saygılarımla…

  https://www.populertarim.com

  Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s